No3569模特蓝夏Akasha北京旅拍私房豹纹短裙下开档情趣网袜诱惑写真40P蓝夏秀人网

No3569模特蓝夏Akasha北京旅拍私房豹纹短裙下开档情趣网袜诱惑写真40P蓝夏秀人网

渴者,燥已耗液逼肺也,故去半夏加栝蒌根也。强人可大附子一枚,干姜三两方名四逆者,主治少阴中外皆寒,四肢厥逆也。

辨之之法,冷必不甚,浮而近之则冷,按之肌骨之下,则反热矣。如下利清谷,里寒外热,汗出而厥者,通脉四逆汤主之,此少阴寒邪传厥阴之寒证也。

 此承上条复详其证,以明其治也。仍用桂枝解肌之法,以升发太阳之邪,倍芍药者以调太阴之气,本方不增一药,斯为神耳!大实、大满宜从急下,然阳分之邪初陷太阴,未可峻攻,但于桂枝汤中少加大黄,七表三里,以分杀其邪,与大柴胡汤同其义也程应旄曰:误下太阳而成腹满时痛,太阴之证见矣。

更勿误治,使小逆变成大逆也。张璐曰:腹痛亦有属火者,其痛必自下而上攻。

然呕多则气已上逆,邪气偏侵上脘,或带少阳,故虽有阳明证,慎不可攻也。 阳明病,烦热有汗而渴,小便利者,宜白虎汤;小便不利者,以猪苓汤。

 太阳与少阳并病,头项强痛,或眩冒,时如结胸,心下痞□者,当刺大椎、第一间、肺俞、肝俞。少阴下利,阴盛之极,恐致格阳,故用姜、附以消阴,葱白以升阳。

Leave a Reply