Vol695模特允爾桂林旅拍私房脱职业装露性感内衣秀丰满身材诱惑写真58P允爾尤蜜荟

Vol695模特允爾桂林旅拍私房脱职业装露性感内衣秀丰满身材诱惑写真58P允爾尤蜜荟

一剂轻,二剂又轻,十剂全愈。此方凉心之剂也。

太阳之喘,气息粗盛,乃邪盛也;少阴之息高,气息缓漫而细小,乃真气虚而不足以息,息若高而非高也。夫发厥本是厥阴之症,邪未入厥阴,何以先为发厥?

饮食倍于寻常,皆易有虫,以此方投之,皆能取效,不止治心痛之虫也。一剂斑少消,二剂斑又消,三剂斑全消。

必须大补其气血,气旺而痰自化,血盛而痰自去也。驴性属金,虫性畏金,故取而用之。

然既经汗、下之后,石膏峻利,恐胃土之难受,火未必退,而上先受伤,非治之得也。 盖气虚之极,用转气之汤以顺之,苟不用和平之剂调之,则气转者未必不重变为逆也。

盖上假热而下真寒,非用真热假寒之法从治之,断不能顺其性而开其关也。 虽然齿若坚固,则肾即欲出血,无隙可乘,似乎必须治齿,然而徒治齿无益,仍须治肾,盖肾为本,而齿为末也。

Leave a Reply