Ugirls尤果网爱尤物专辑No1111玩味小甜心杨漫妮33P

Ugirls尤果网爱尤物专辑No1111玩味小甜心杨漫妮33P

云无朴硝者,以芒硝代皆可用也。《月令》∶孟夏之月,靡草死;许慎、郑康成注皆云∶靡草,荠、葶苈之属是也。

张仲景治风湿身烦疼,日晡剧者,与麻黄杏仁薏苡仁汤。 单服疗肺风,又云其药疗丈夫心肺中虚风及客热,膀胱间连胁下时有气妨,皮肤瘙痒瘾疹,饮食不多,日渐瘦损,常有忧愁,心忪少气等。

 又有一种生山岗上,叶颇相似,而无疏缺,且多毛,茎亦无羽,根直下,更旁枝生,则肉白皮黑,中有黑脉,日干则黑如玄参。在桂枝加附子汤曰四肢微急,在四逆汤曰内拘急、曰四肢拘急,在芍药甘草汤曰微拘急,皆不用胆汁;独拘急而至不解则用之,非以其苦寒伤正而慎之乎。

其国之法,官未采玉,禁人辄至河滨者,故其国中器用服饰,往往用玉。盖痞为虚邪,宜轻散不宜实攻;结胸虽属实邪,而涤热泄水别有专药;小陷胸则与泻心不殊,但以连夏泻心,加栝蒌降痰浊而已得,皆无俟枳实代筹。

以其虚而非实,故胸满不至于痛,不必用攻陷之剂。谨案雄黄治疮疡尚矣。

医人用之,但以节节断、皮黄皱者为真。而傅咸《款冬赋序》曰∶余曾逐禽,登于北山,于时仲冬之月也,冰凌盈谷,积雪被崖,顾见款冬炜然,始敷华艳,当是生于冰下为正焉。

Leave a Reply