av吧电影

av吧电影

若泄泻,则气机内陷,即无力托毒外出矣。”服后,果诸病皆愈。

遂用净萸肉二两,佐以当归、丹参、柏子仁各数钱,连服数剂,腹疼遂愈。尝观后世治温之方,至阳明府实之时,始敢用石膏五六钱,岂能知石膏者哉!然必须生用方妥,者用至一两,即足偾事。

按之微热者,阴中有阳也。以待胃中微丝血管徐徐吸去,由肺升出为气,由皮肤渗出为汗,余入膀胱为溺,而内蕴之热邪随之俱清,此仲景制方之妙也。

又以蜜调黄连末,少加薄荷冰,敷其头面肿处,生肌散敷其疮口破处,如此调养数日,病势减退,可以能言。其脉浮弦,数近六至,重按无力,口苦心热,舌苔微黄。

佐以知母于发表之中,兼寓清热之意,自无汗后不解之虞。一妇人,年二十余,得温病。

 盖自有石膏不伤胃之语,医者轻信其说以误人性命者实不胜计矣。迨中心结子成熟,而周遭花瓣不凋枯。

Leave a Reply