Ugirls爱尤物No1270嫩模Navira私房白色蕾丝内衣红色比基尼秀完美身材诱惑写真35P35PNavira爱尤物

Ugirls爱尤物No1270嫩模Navira私房白色蕾丝内衣红色比基尼秀完美身材诱惑写真35P35PNavira爱尤物

遣人来询方,言屡次延医服药,皆分毫无效。询其心中亦觉热,舌有黄苔,知其证夹杂暑温。

此时因火退,滑实既减,且有濡象。经既统言脏腑,指膈下脏腑可知。

 乃后世因其药简单平常,鲜有用者,则良方竟埋没矣。此脉象弦直,既无起伏之势,又无贯珠之形,虽大而有力,实非真有力之象。

 将干姜改用一两,又服二十余剂,病遂除根。其弟服药亦增剧,而犹可支持,遂延愚诊视。

昼夜呻吟,噤口不食。邻村高某,年四十余,小便下血久不愈,其脉微细而迟,身体虚弱,恶寒,饮食减少。

李××,年五旬,偶相值,求为诊脉,言前月有病服药已愈,近觉身体清爽,未知脉象何如?有左右上下四房;左上房主接肺经赤血;右上房主接周身回血;左下房主发赤血,营运周身;右下房主接上房回血过肺,更换赤血而回左上房;左上房赤血,落左下房入总脉管,以养全体;右上房回血,落右下房上注于肺,以出炭气而接养气。

Leave a Reply