No3978女神芝芝Booty深圳旅拍轻薄典雅连身裙配蕾丝袜湿身诱惑写真74P芝芝秀人网

No3978女神芝芝Booty深圳旅拍轻薄典雅连身裙配蕾丝袜湿身诱惑写真74P芝芝秀人网

今亦不见□下引痛之肝证,但见苦喘短气之肺证,故曰:肺饮不弦也。 (平胃散)苍术炒陈皮厚朴姜炒甘草炙麦芽炒砂仁研引用姜水煎服。

小便不通胎热壅,导赤八正二方从,外用豆豉贴脐法,须臾小便自能通。 今饮一溲一,故与肾气丸治之。

(益脾散)白茯苓人参草果煨木香煨炙甘草陈皮厚朴姜炒紫苏子各等分炒共为末,每服一钱,姜枣汤调服。问曰:四饮何以为异?

惊风八候搐搦掣,颤反引窜视之名,胕臂伸缩名为搐,十指开合搦状成,势若相扑谓之掣,颤则头肢动摇铃,反张身仰头向后,引状两手若开弓,窜则目直常似怒,视则睹物不转睛,内外左右分顺逆,须视急慢证皆同。 皮水为病,四肢肿,水气在皮肤中,四肢聂聂动者,防己茯苓汤主之。

尤怡曰:苦酒阻者,欲行而未得遽行,久积药力乃自行耳。 好言者热,懒言者寒。

在下「未」〔来〕多,经候不匀,令阴掣痛,少腹恶寒;或引腰脊,下根气街,气冲急痛,膝胫疼痛;奄忽眩冒,状如厥癫,或有忧惨,悲伤多嗔,〔此皆带下,〕非有鬼神;「此皆带下,」久则羸瘦,脉虚多寒,三十六病,千变万端;审脉阴阳,虚实紧弦,行其针药,治危得安,其虽同病,脉各异源,子当辨记,勿谓不然。五声之变,变则病生,肝呼而急,心笑而雄,脾歌以漫,肺哭促声,肾呻低微。

Leave a Reply